Handelsbetingelser

1. Kundens salg på hjemmesiden

Alle købspriser er i danske kroner og inklusiv moms, men inkl. fragtomkostninger.

Når du sælger en vare på hjemmesiden, vil du snarest muligt modtage en ordrebekræftelse og en gratis fragtlabel. Faktura vil blive fremsendt på mail.

Blue City forbeholder sig ret til løbende at ændre nærværende handelsbetingelser og offentliggøre nye versioner på hjemmesiden. Den nye version af disse betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler, som foretages efter beskeden om ændringen er modtaget.

2. Betaling

Vi bekræfter vores tilbud senest 2 dage efter vi har modtaget og kontrolleret dit produkt. Når du har accepteret tilbuddet, kan der gå 1-2 dage yderligere før din bank har registreret vores betaling.

De data, du sender i forbindelse med med betalingskort, er krypterede (SSL) og det er kun Swedbank eller Nets Denmark A/S (det tidligere PBS), der kan læse dem. Hverken Blue City eller andre har mulighed for at læse de sikrede data.

Blue City forbeholder sig ret til,at bede om legitimation (billede og adresse) ved salg af enheder. Enheden skal være din egen personlige ejendom, og du skal i øvrigt have ret til at sælge den. I tvivlstilfælde kan Blue City kræve dokumentation for ejerskab, f.eks. i form af en faktura eller ordrebekræftelse

3. Fragt

Når du sælger en vare på hjemmesiden, vil du snarest muligt modtage en ordrebekræftelse og en gratis fragtlabel.

Ordren skal afsendes som pakkepost, du kan se et Track & Tracenummer på den medfølgende fragtlabel, så du kan følge leveringen. Du vil modtage Track & Tracenummeret på mail, når du afsender ordren til Blue City.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.


Du kan altid henvende dig til Blue City på nedenstående mailadresse, hvis du har spørgsmål.

Vi køber kun fra kunder i Danmark (We do not buy from addresses outside Denmark). Der købes ikke fra Færøerne og Grønland.

3a. Aflever i butik

Hvis du har valgt ’aflever i butik’, så får du besked via mail, når dine varer er klar til aflevering i den valgte butik.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt i en af vores butikker.


4. Batteri-tilstand på det købte produkt

Hvis batterikapaciteten på det købte produkt er under 80%, eller hvis produktet indikerer, at batteriet skal udskiftes eller til service, kan dette trække ned i købsprisen.


5. Forudsætning for salg af varer til Blue City

Når du sælger brugte varer til Blue Citys butikker gælder følgende betingelser:
- Du skal være mindst 18 år gammel.
- Varen skal være din egen personlige ejendom, og du skal i øvrigt have ret til at sælge den. I tvivlstilfælde kan Blue City kræve dokumentation for ejerskab, f.eks. i form af en faktura eller ordrebekræftelse.


Når du sælger en vare til os, skal du vælge, om du ønsker beløbet på et gavekort, hvor beløbet vil være højere end hvis du vælger at få beløbet udbetalt, dvs. indsat på din bankkonto (kun danske kontonumre accepteres). Er beløbet udbetalt på et gavekort, skal det bruges på andre varer i Blue Citys butikker og kan ikke efterfølgende indløses til kontanter.


6. Fremgangsmåde for salg af varer til Blue City

Når Blue Citys butikker modtager en vare, vil varens tilstand blive vurderet af enten Blue City eller en af vores godkendte samarbejdspartnere. Snarest muligt, og senest efter 14 dage vil du modtage en e-mail med vores tilbud på køb af den eller de indsendte varer. Du skal skriftligt (ved besvarelse af e-mailen) oplyse Blue City, om du ønsker at indgå handlen eller ej. Er dette ikke tilfældet, vil du få returneret den eller de varer, du ikke ønsker at sælge. Blue City betaler for returforsendelsen.

Blue City forbeholder sig retten til at afvise en vare, såfremt den er i en så dårlig stand, at videresalg ikke er muligt uden tab. Hvis du har undladt at oplyse om væsentlige skader eller defekter, forbeholder Blue City sig desuden retten til at kræve omkostninger for returforsendelsen dækket af dig.

Når du har accepteret en handel, er denne bindende for begge parter. Blue City forbeholder sig dog retten til at hæve handlen og kræve omkostninger/tab dækket, såfremt det viser sig, at varen ikke tilhører dig eller hvis varen har en ikke uvæsentlig defekt eller skade, som du ikke oplyste om forud for salget.

Indhold/data på indleverede enheder (vigtigt!)

Det er dit eget ansvar at fjerne indhold/data fra enheder, inden du overgiver dem til Blue City, ligesom det er dit eget ansvar at gemme dette indhold/data på andre enheder, hvis du ønsker at bevare dem. For en sikkerheds skyld renser Blue City indleverede enheder, men der er ingen garanti for, at indholdet/data ikke kan genskabes af tredjemand.

Blue City kan ikke drages til ansvar for manglende fjernelse af indhold/data fra indleverede enheder, uanset hvordan rensningen er foregået.

Hvis Blue City bliver opmærksom på indhold/data, som strider mod gældende lov, forbeholder Blue City sig altid retten til at anmelde forholdet til Politiet og/eller andre relevante myndigheder og rettighedshavere.


7. Misbrug


Blue City forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud fra en bestemt kunde, såfremt der er eller forekommer at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, vanhjemmel (salg af varer, som ikke tilhører sælger) og afgivelse af falske oplysninger.

Force majeure

Blue City kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer.

Såfremt force majeure indtræder, påhviler det Blue City snarest muligt at gøre kunden opmærksom herpå. Opfylder Blue City ikke denne meddelelsespligt, hæfter Blue City, som om der ikke forelå force majeure.

8. Persondatapolitik


Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:


Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.


Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.


Du vil også blive bedt om at angive dine betalingsoplysninger (for eksempel kreditkort nummer og udløbsdato) for at gennemføre dit køb. Denne data, sammen med navn, adresse, email og IP adresse, vil blive givet videre til vores betalingsgateway, Altapay, til at autorisere, hæve og eventuelt refundere din betaling. Vi opbevarer ikke dine betalingsinformationer i nogen form i vores webshop, ERP system, eller noget andet system.

For at din pakke bliver sendt korrekt afsted, videregiver vi også information til PostNord.
De modtager følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Email-adresse
Personoplysningerne registreres hos Blue City A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på bluecity.dk er Blue City A/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice@bluecity.dk

9. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på kundeservice@bluecity.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:


Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende Blue City, er du velkommen til at rette henvendelse til kundeservice@bluecity.dk.


Blue City A/S
c/o Blue House
Brudelysvej 21B
2880 Bagsværd
CVR: 36 03 28 04

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 16.06.2022

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)


Til:

Samme adresse der fremgår på kvitteringen, og pakkelabel.

Eksempel:

Blue City A/S
Borgvold 12A
7100 Vejle
kundeservice@bluecity.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________


Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________


Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________


Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________


Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)